رعیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان شد

آوای کردکوی /گلستان پس از کش و قوسهای فراوان و استعفای مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، سرانجام دکتر محمد رعیت به عنوان مدیرکل این نهاد منصوب و معرفی شد. با روی کار آمدن استاندار جدید در گلستان بانوعادله کشمیری از پست خود کنار رفت تا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان…

ادامه مطلب