برچسب: صنایع دستی

بازدید خانم دکتر انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از خانه صنایع‌دستی وچادرشب‌بافی روستای بالاجاده از توابع شهرستان کردکوی

دراین  بازدید معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ضمن دیدار باخانم صدیقه بنی هاشمی مدیریت این مرکزاز نزدیک…