محمد امین کیا رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کردکوی

تکمیل و تجهیز گروههای یازده نفره روستاهای کوهستانی شهرستان کردکوی

به گزارش آوای کردکوی: محمد امین کیا رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کردکوی از تجهیز گروههای یازده نفره مردمی مناطق کوهستانی این شهرستان با وسایل اولیه اطفاء حریق خبر داد . در راستای حفاظت از جنگلها و مراتع و جلوگیری از گسترش آتش سوزیهای احتمالی مناطق کوهستانی در روستاهای ییلاقی این شهرستان گروههای…

ادامه مطلب