جولای 6, 2022

روز: مارس 29, 2022

🔹زمان: چهارشنبه ۱۰فروردین ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۴🔹مکان: روستای سرکلاته خرابشهر 🌸با همکاری دفتر امور روستایی و شوراهای...