فوریه 5, 2023

گلستان

جاده مناسب، رؤیای دست نیافتنی روستانشینان کردکوی/ جاده قدیم کردکوی-گرگان در انتظار تدبیر مسئولین سالهاست روستانشینان کردکوی...