ژانویه 29, 2023

کشه شدن آتش سوزی پتروشیمی شازند آوای کردکوی ایران حادثه حریق