یک برنز برای کشتی گلستان

تنها مدال کسب شده گلستان در این مسابقات هم در وزن ۸۷ کیلوگرم به دست آمد که در آن علی منصوری از گلستان در مسابقه رده بندی رضا مظفری از مازندران را شکست داد و بر سکوی سوم مشترک ایستاد. رییس هیات کشتی گلستان از تک مدال کسب شده کشتی گلستان در پنج وزن اول…

ادامه مطلب