بیست اسفند ۱۳۶۲ سالگرد درگذشت محمدرضا مسکوب، پزشک عمومی و مشهور در شهر گرگان

به گزارش آوای کردکوی:محمدرضا مسکوب در سال ۱۲۹۲ش در شهر بابل به دنیا آمد. او از نخستین دانش‌آموختگان پزشکی نوین دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود که با تاسیس مریض‌خانه پهلوی (پنج آذر) به گرگان آمد و در این مرکز درمانی مشغول به کار شد و برای همیشه در این شهر مقیم گردید. مسکوب از جمله…

ادامه مطلب