مدیریت تازه جهاد کشاورزی شهرستان کردکوی معرفی شد

به گزارش آوای کردکوی: در دیدار مهندس آئینه معاون توسعه و مدیریت سازمان جهاد کشاورزی با دکتر محمدباقر مولایی فر فرماندارکردکوی ، نورعلی خطیری بعنوان مدیریت تازه جهاد کشاورزی شهرستان معرفی و با اهدای لوح سپاسی از زحمات و تلاشهای مهندس مومن رئیس قبلی آن مدیریت، تقدیر شد 

ادامه مطلب