نان کلوا (کله تهی)

طرز تهیه کلوا، نان سنتی منطقه های گلستان و مازندران برای پخت این نان، بعد از آن که خمیر تهیه شد و خوب ورآمد، آن را به اندازه ای مشخص و تقریبا بزرگتر آماده می کنند، ذغال و هیزم های مشتعل را به وسیله ی ماشهmasheh(وسیله ای که نان های پخته شده با آن برداشته…

ادامه مطلب