نوسال طبری

برگزاری «نوسال طبری» در روستای بالاجاده شهرستان کردکوی استان گلستان

به گزارش آوای کردکوی : سال نو طبری یا نوسال طبری مبداء این گاه شماری بر اساس سال شماری و محاسبات قدیم از سال ۴۸۹ قبل از میلاد، و همزمان با شاهنشاهی قباد ساسانی است. در این سامانه گاه شماری سال ۳۶۵ روز است که از ۱۲ ماه سی روزه و پنج روز اندرگاه تشکیل…

ادامه مطلب