بازدید خانم دکتر انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از خانه صنایع‌دستی وچادرشب‌بافی روستای بالاجاده از توابع شهرستان کردکوی

دراین  بازدید معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ضمن دیدار باخانم صدیقه بنی هاشمی مدیریت این مرکزاز نزدیک با مسائل و مشکلات موجود این واحد با ایشان گفتگو نمود.

ادامه مطلب