میلیون-بچه-ماهی-از-رودهای-گلستان-روانه-خلیج-گرگان-و-دریای سرپرست اداره کل شیلات گلستان

50 میلیون بچه ماهی از رودخانه های گلستان روانه خلیج گرگان و دریای خزر می شوند گرگان- آوای کردکوی سرپرست اداره کل شیلات گلستان از آغاز رها سازی ۵۰ میلیون انواع بچه ماهی به سوی خلیج گرگان و دریای خزر خبر داد و گفت: این عملیات تا پایان تیر ماه ادامه دارد. اسماعیل جباری روز…

ادامه مطلب