ترول (Troll)

ترول (Troll) در اینترنت به چه کسی می‌گویند؟

ترول (Troll) یک اصطلاح اینترنتی است و به کسانی اطلاق می‌شود که در جوامع آنلاین پیام‌هایی بی‌ربط، ناراحت کننده و فتنه آمیز ارسال می‌کنند. هدف اصلی این افراد وادار کردن دیگران به عکس‌العمل‌های احساسی است و باعث بحث‌های بی‌ربط به موضوع اصلی می‌شوند. برای مثال ممکن است یک نفر عمدا در مطالب خودش غلط دیکته‌ای…

ادامه مطلب